Portrait Lighting

Dalam portrait lighting session, anda akan mempelajari yang berikut

 

  • Tetapan  aperture yang tepat untuk mendapatkan sharpness dan bokeh yang sesuai
  • Pemilihan antara single light, two light, atau three point lighting serta kelebihan dan kekurangan setiap satu
  • Susun atur arah lighting dan impak kepada komposisi portrait
  • Light modifier yang sesuai
  • Komunikasi untuk pengarahan dan penggayaan
  • Pemilihan latarbelakang gelap/putih/lain lain dan tetapan cahaya latar yang sesuai
  • Anda akan mempelajari teknik mendapatkan jenis jenis portrait lighting seperti Butterfly Lighting dan Loop Lighting
Kursus Fotografi Lanjutan - Lighting 9
Kursus Fotografi Lanjutan - Lighting 10
Kursus Fotografi Lanjutan - Lighting 11

Dramatic Portrait Lighting

Dramatic lighting seperti Rembrandt dan cross lighting akan turut di ajar dalam kursus ini. 

Anda akan mempelajari teknik menetapkan ratio lighting pada main light dan fill light untuk mendapatkan dramatic impact yang sesuai.

Seterusnya anda akan mempelajari seni mendapatkan rim light dan hair light. 

Dalam pada itu anda akan didedahkan tentang permasalahan texture dan light fall off. 

 

Kursus Fotografi Lanjutan - Lighting 12

Low Light / Bokeh / Continuous Lighting

Merakam gambar dalam low light boleh menjadi satu cabaran besar dalam fotografi. Dalam teknik ini anda akan mempelajari setting yang betul pada camera, termasuk cara menetapkan iso, aperture dan shutter. 

Anda juga akan mempelajari cara menetapkan jarak yang cukup untuk mendapatkan light bokeh yang menarik. 

Selain itu anda akan mempelajari cara menetapkan kekuatan kuasa pancaran cahaya dari flash / strobe ataupun led light. 

Kursus Fotografi Lanjutan - Lighting 13
Kursus Fotografi Lanjutan - Lighting 14

Group Photo

Lighting untuk group photo sebenarnya memberikan cabaran sendiri dalam fotografi. Anda perlu memastikan cahaya yang rata pada keseluruhan wajah dari sudut ke sudut. Anda juga perlu memastikan setiap barisan mempunyai limpahan cahaya yang cukup. 

Dan jika anda merakam secara berterusan, anda perlu memastikan pancaran cahaya adalah consistent pada setiap frame yang dirakam. 

Module ini akan memberikan anda pemahaman yang tetap supaya anda tidak perlu mengagak agak lagi setting yang sesuai. 

Kursus Fotografi Lanjutan - Lighting 15
Kursus Fotografi Lanjutan - Lighting 16